Ценовник

Ово је пример како треба попунити уплатницу:

  1. У поље уплатилац упишите ваше име и презиме и адресу,
  2. у сврху уплате упишите као што вам пише на слици „Обука и полагање из Прве Помоћи„,
  3. у поље прималац упишите „Црвени крст Вождовац, Устаничка 64, Београд„,
  4. у поље шифра плаћања упишите „189„,
  5. у поље износ упишите суму новца,
  6. у поље рачун примаоца упишите број жиро рачуна „160-93903-55“ обратите пажњу приликом писања броја жиро рачуна,
  7.  у поље позив на број (одобрење) упишите ваш „Јединствени Матични број грађана – ЈМБГ„,