Извод из закона

Извод из закона о безбедности саобраћаја на путевима републике Србије

Члан 167.

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има повређених лица дужно је да одмах обавести полицију и/или службу хитне медицинске помоћи и да у складу са својим знањима, способностима и могућностима, пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди и по потреби их превезе до најближе здравствене установе и да предузме све што је у његовој моћи да спречи увећавање постојећих, односно настајање нових последица.

Члан 168.

Возач, односно други учесник саобраћајне незгоде у којој је неко лице задобило телесне повреде,

односно погинуло, или је настала велика материјална штета дужан је да:

▶ заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца, постави сигурносни троугао

на безбедном растојању, обавести полицију и/или службу хитне помоћи и предузме друге

расположиве мере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о постојању незгоде,

▶ упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би била повређена и да не би уништавала

трагове незгоде,

▶ обавести полицију и остане на месту незгоде до доласка полиције и завршетка увиђаја,

▶ укаже помоћ повређенима, односно прву помоћ или медицинску помоћ, у складу са својим

знањима, способностима и могућностима,

▶ да предузме све мере заштите које су у његовој моћи да се спречи настајање нових и увећавање

постојећих последица и повреда,

▶ да обезбеди трагове и предмете незгоде, под условом да тиме не угрожава безбедност

саобраћаја.

 

Према Закону, свако возило мора да поседује одговарајући комплет за прву помоћ,

зависно од категорије возила. У овом комплету постоји и Упутство за пружање прве

помоћи. Оно Вам може бити користан подесетник за поступке које сте научили

на обуци.