Прва Помоћ

Прва помоћ је незаобилазни део свакодневног живота у модерној цивилизацији. Њу чине једноставне, вештине које могу добро да науче лаици, а који у неким сличајевима могу да спасе живот. Ширење знања о првој помоћи је важан корак у смањењу инвалидитета и смртности после изненадних несрећа.

Црвени крст Србије годишње обучи у основним вештинама прве помоћи преко 25,000 грађана различитог узраста и занимања. Сврха прве помоћи није медицинско лечење професионалним медицинским поступцима, већ она представља скуп једноставних поступака лаика којим се уз минимум опреме постиже жељени резултат.

Због чега је важно да возачи знају да пруже прву помоћ? Навешћемо податак који пружа сликовит одговор. Близу 60% смртних исхода после саобраћајне незгоде догоди се у првих десет минута од незгоде, а то је време када су повређени и животно угрожени препуштени сами себи или другим учесницима у саобраћају који се ту затекну. Пружање правилне прве помоћи на месту несреће одмах после незгоде може да смањи проценат смртних исхода и трајних штетних последица по здравље. Зато је прва помоћ незаобилазни део сваке савремене стратегије која има за циљ повећање безбедности у саобраћају. С обзиром да ова године означава почетак „Деценије безбедности саобраћаја 2011 – 2020“, надамо се да ће издање пред вама допринети да учесници у саобраћају буду оспособљени за правилно реаговање у случају саобраћајне незгоде као и за адекватно пружање прву помоћ.

Прва помоћ је скуп мера и поступака који имају циљ да се спаси живот и спречи погоршање стања повређене или оболеле особе.Прва помоћ се пружа на месту незгоде, непосредно након ње, без посебне опреме и са минимумом стредстава, која се најчешће могу импровизовати.

Прва помоћ није алтернатива за стручну медицинску помоћ, коју обезбеђује здравствена служба.Ипак, мере прве помоћи чине почетне и важне карике у процесу спасавања живота и доприносе смањењу последица повређивања, бржој рехабилитацији и опоравку.

Одређене повреде и стања, као што су нагли срчани застој, запушеност дисајних путева или јако крварење, захтевају најхитнију реакцију присутних, која би обезбедила одржавање живота до доласка хитне медицинске службе.