Програм обуке

Појам и значај 15 мин
Поступак на месту саобраћајне незгоде 30 мин
Упознавање са садржајем кутије прве помоћи 15 мин
Процена стања повређеног 30 мин
Поступање са особом без свести 30 мин
Поступак са особом без свести и дисања

Основне мере КПР-а

90 мин
Прва помоћ код крварења и рана 45 мин
Основне мере за хитну евакуацију повређених 15 мин
Најчешће повреде у саобраћајном трауматизму и принцип збрињавања свих повреда 60 мин
Основне мере за хитну евакуацију повређених 45 мин